Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Λόγω αλλαγών στα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει το σχολείο και αφορούν τα τηλέφωνα και τη διεύθυνση κατοικίας πολλών μαθητών του, είναι επιβεβλημένη η επικαιροποίησή τους, ώστε να καταχωρηθούν σωστά στα σχετικά υπηρεσιακά βιβλία και στις βάσεις δεδομένων.

Επισημαίνουμε πως τα συλλεγόμενα στοιχεία προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών του.

Παρακαλούμε να επιστρέψετε στο σχολείο το παρόν σημείωμα με συμπληρωμένα τα στοιχεία έως την Παρασκευή 17/09/2021.

Αφήστε μια απάντηση