Εσωτερικός Κανονισμός

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου αποφάσισε ομόφωνα τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας σχολείου, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Άρθρ. 11, Ν. 1566/85)

Όργανα διοίκησης του σχολείου αποτελούν ο/η Διευθυντής/ντρια, ο/η Υποδιευθυντής/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Η ομαλή λειτουργία του Σχολείου, ο συντονισμός της σχολικής ζωής, η τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών καθώς και των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων είναι στην ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί το συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1.    ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ

 Στην πρωινή προσευχή είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι μαθητές μιας και η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου αφού μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 • Η ώρα προσέλευσης των μαθητών στο σχολείο ορίζεται από  τις 08.00 έως 08.15 πμ. Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Πρωινή Ζώνη προσέρχονται στο σχολείο από τις 07.00 έως 07.15 πμ.
 •  Η προσευχή γίνεται στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπ/κών που εφημερεύουν.
 •  Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή κοινή προσευχή και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.
 • Το ωράριο μαθημάτων ορίζεται από τις 8:15  έως τις 13:15. Για τις περιπτώσεις που κάποιος μαθητής, κατ’ εξακολούθηση, έρχεται καθυστερημένα, είτε μόνος του, είτε συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του,  ενημερώνεται ο Διευθυντής/ντρια.
 •  Κατά την προσέλευση των μαθητών στο Σχολείο, οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά μέχρι την αυλόπορτα. Δεν επιτρέπεται η αναίτια παραμονή των γονέων στη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (πρωινή προσευχή-λήξη μαθημάτων). Οι μαθητές παραμένουν στην αυλή μέχρι την έναρξη της προσευχής.
 •  Μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων οι αυλόπορτες του σχολείου θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.
 •  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τμημάτων και μετά από άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου (Απόφαση: 2368/Γ2/9-1-2007 – εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ).
 •  Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων – συνοδεία μαθητών).
 • Οι ώρες αποχώρησης του Ολοήμερου, όπως αυτές αναγράφονται στις υπογεγραμμένες δηλώσεις, πρέπει να τηρούνται  και η εξώπορτα κατά τις ώρες αποχώρησης να κλείνει. Την ευθύνη  έχει ο/η υπεύθυνος/η του Ολοήμερου και οι εκπ/κοί ειδικοτήτων που διδάσκουν στο Ολοήμερο.
 •  Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, μετά το ωράριο λειτουργίας, βαραίνει αποκλειστικά τον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

 

2.        ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 •  Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα ή στο προαύλιο και διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούνται οι κανόνες που έχουν συμφωνήσει τα μέλη της τάξης.
 • Οι εκπ/κοί δεν αργούν να πηγαίνουν στην τάξη αλλά και δε φεύγουν αν δεν έρθει  συνάδελφος να τους αποδεσμεύσει.
 • Όλοι οι εκπ/κοί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται για τις εγκυκλίους  από το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο όπως αυτές τους προωθούνται από τον/την Διευθυντή/ντρια.
 • Οι βαθμοί αφορούν στην ατομική προσπάθεια προόδου του κάθε μαθητή.  Η συνεργασία με τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών από την αρχή του κάθε τριμήνου κρίνεται αναγκαία.

 

3.    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΑ

 •   Όταν χτυπάει το κουδούνι, οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα, ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, όπου και τους συνοδεύει στην αυλή.
 •  Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η παραμονή τους στις αίθουσες του ισογείου και του 1ου ορόφου. Γι’ αυτό οι μαθητές, με υπενθύμιση του εκπ/κού που είναι στην τάξη, θα πρέπει  να φροντίσουν ώστε να πάρουν το δεκατιανό και το νερό τους και αν κρίνεται απαραίτητο τη ζακέτα ή το μπουφάν τους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν εντός του σχολικού κτιρίου.
 • Στο διάλειμμα οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 • Οι μαθητές που αναρρώνουν παραμένουν στον προθάλαμο- ισόγειο του σχολείου,  χωρίς να κάνουν φασαρία.
 •    Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων σε 4 με συγκεκριμένες θέσεις κυλιόμενης εφημερίας (1.Είσοδος κτιρίου 2.Αύλειος χώρος 3. Αύλειος χώρος 4.Κυλικείο-τουαλέτες). Σε περίπτωση κακοκαιρίας, έχει οριστεί επιπλέον εφημερία (εφημερία βροχής).
 • Η μπάλα (και κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιείται για μπάλα) απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε κινητό που εντοπίζεται  θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή.
 •  Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές προσέρχονται γρήγορα στην είσοδο του Σχολείου για σύνταξη σε γραμμές.

 

 4.    ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΘΟΡΕΣ

Οι μαθητές δεν καταστρέφουν και δεν προκαλούν φθορές σε αντικείμενα, παιδαγωγικό υλικό και κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει τον γονέα- κηδεμόνα.

 

5.    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  (Άρθρ.14, Π.Δ. 79/2017)

 • Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου . Επίσης, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και τον/τη Διευθυντή/ντρια κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.
 • Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, τον/τη δάσκαλο/α του τμήματος ένταξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, τον/τη Σχολικό Σύμβουλο και τους ενδιαφερομένους γονείς για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Ειδικά το αναλυτικό πρόγραμμα στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά προσαρμόζεται στο επίπεδου του μαθητή που φοιτά στο Τ.Ε. από τον/την εκπ/κο του Τ.Ε. ο οποίος δίνει συμβουλές στον/στη δάσκαλο/α της τάξης καθημερινά.
 • Η φοίτηση του μαθητή παρακολουθείται και καταγράφεται από τον/τη δάσκαλο/α.
 • Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή θα πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέρωση σχολείου και οικογένειας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι γονείς να ενημερώνουν τηλεφωνικά ή προσωπικά τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού τους για το λόγο της απουσίας του.

 

6.    ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ(ΑΔΥΜ)

Το ΑΔΥΜ αποτελεί σημαντικό θεσμό για την υγεία των μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων περιστατικών, κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.

Η μη έγκαιρη ή παράλειψη κατάθεσης του ΑΔΥΜ στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί έχει ως αποτέλεσμα το σχολείο να μη γνωρίζει την κατάσταση υγείας του μαθητή και τον αποκλεισμό του από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και άλλων σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων (Απόφαση:Φ6/304/75662/Γ1/16-5-2014 Κ.Υ.Α).

 

7.        ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι γονείς φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών το πρωί 08.00 έως 08.15 πμ., αλλά και για την παραλαβή-αποχώρησή τους το μεσημέρι 13.15μ.μ. (με τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου).

Οι γονείς μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • μια φορά το μήνα, ανάλογα με το πρόγραμμα συνάντησης γονέων που έχει καταρτίσει κάθε εκπαιδευτικός για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών
 •  στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία,
 • όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Εκπ/κό της τάξης,
 • στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου,
 • στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων,
 •  στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών και

όταν θεωρούν ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος επίσκεψης στο σχολείο.

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας-κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί έναν μαθητή ο γονέας απευθύνεται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης και στη συνέχεια στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες(π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του γονέα-κηδεμόνα (μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια γιατί αλλιώς δημιουργούνται προβλήματα στην οργάνωση της δράσης), όπως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία .

Ο γονέας-κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί του, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

 Σε περίπτωση απεργίας οι γονείς είναι υποχρεωμένοι, το πρωί, πριν αφήσουν το παιδί τους να ρωτήσουν αν απεργεί κάποιος εκπ/κός.

 

 8.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

(Άρθρ. 53, Ν. 1566/85)

 • Ο Σύλλογος Γονέων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν έναν σύλλογο γονέων με την επωνυμία του σχολείου ύστερα από εκλογές. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων είναι διετής.
 • Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διοικητικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
 • Κατά τη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων του Συλλόγου τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου έχουν την ευθύνη για τυχόν καταστροφές μέσα και έξω από το κτίριο.

 

9.        ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οι μαθητές:

 • Φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του σχολείου.
 • Σέβονται τον σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός.
 • Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθημα. Παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν στο μάθημα, ζητάνε τον λόγο για να μιλήσουν και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους.
 •  Δεν επιτρέπεται καμιάς μορφής βία, προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο. Δε φωνάζουν, δε χτυπούν, δεν εκβιάζουν και δε χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις. Αν δεν μπορούν να λύσουν τη διαφωνία τους, ζητούν βοήθεια από τους εκπ/κούς που εφημερεύουν.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνονται πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στον/τη Διευθυντή/ντρια.
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη ατυχημάτων. Παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχτεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

 

10.    ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ένα σχολείο πρέπει να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, για την ευόδωση των σκοπών της εκπαίδευσης. Αρωγοί στην επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας είναι: η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο και πολιτιστικοί, καλλιτεχνικοί, επιστημονικοί φορείς.

 

11.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

  Α) Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας διευκολύνοντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

Β)  Απαιτείται η συναίνεση και η αποδοχή των κανόνων από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την επιτυχή εφαρμογή του.

Γ)   Ο εσωτερικός κανονισμός αναρτάται στον δικτυακό τόπο του σχολείου.

Δ)   Ο Σύλλογος Διδασκόντων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει άρθρα του κανονισμού, όταν κρίνεται σκόπιμο και επιβεβλημένο.

 

Αφήστε μια απάντηση