αξιολόγηση του προγράμμτος

comeniusΜε τη λήξη των εργασιών του προγράμματος για το πρώτο έτος (2012-2013)  συντάξαμε ένα  ερωτηματολόγιο για την αξιολόγησή του για να συμπληρωθεί από τους μαθητές. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε τον Σεπτέμβριο για συμπλήρωση στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων και στα έξι σχολεία. Στην παρουσίαση που ακολουθεί είναι τα αποτελέσματα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ερωτηματολόγιο  και στα αγγλικά

Αφήστε μια απάντηση