Μύθοι – Ηρακλής Αχελώος

Το Οκτώβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ασχοληθούμε με μύθους της περιοχής μας. Θα βρούμε μύθους, θα τους διαβάσουμε, θα τους αναλύσουμε και κάποιους θα τους στείλουμε στα άλλα σχολεία. Τέλος έναν απ’ αυτούς θα τον αποτυπώσουμε με μορφή κομικς.

Διαβάστε παρακάτω κείμενο του Δντή του σχολείου, Βλάχου Γεωργίου που αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά του ελληνικού μύθου και πως αυτά αποτυπώνονται στο μύθο της Πάλης του Ηρακλή με τον Αχελώο.  Ελληνικά Αγγλικά

Μύθος Μελέαγρου Ελληνικά Αγγλικά

Μύθος προέλευσης ονομασίας κρασιού Ελληνικά Αγγλικά

Μύθος Πάλης Ηρακλή με Αχελώου Αγγλικά

Δείτε  παρακάτω το μύθο της πάλης του Ηρακλή με τον Αχελώο σε κόμικς από τους μαθητές μας

Ομαδική εργασία παιδιών του Ε2 τμήματος

Εργασία  μαθήτριας του Στ2  με αγγλικούς διαλόγους

Η ίδια εργασία με ελληνικούς διαλόγους

Εργασία  μαθητή του Στ2

Μύθος Ιταλίας – Μύθος Μαίας

Μύθος Πολωνίας – Ο μύθος για τη δημιουργία της μικρής εκκλησίας

Μύθος Ισπανίας – Η μαγεμένη πριγκήπισσα

Μύθος Σωτίας

Μύθοι από Κύπρο

Αφήστε μια απάντηση