ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Η ενημέρωση των Γονέων/Κηδεμόνων θα γίνεται σε ωράριο 13:20– 14:00  ανά Τμήμα και σε αίθουσα που κάθε φορά θα είναι διαθέσιμη και που θα γίνεται γνωστή με την εκάστοτε πρόσκληση της συνάντησης ,ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  ΤΑ ΥΓΈΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, όπως κάθε φορά ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Ο προγραμματισμός ανά τμήμα είναι ο εξής:

Α1: Κάθε β’ Πέμπτη εκάστου μήνα

Α2: Κάθε α’ ΤΡΙΤΗ εκάστου μήνα

Β: Κάθε α’ ΤΡΙΤΗ εκάστου μήνα

Γ1: Κάθε γ’ Δευτέρα εκάστου μήνα

Γ2:Κάθε δ’ Τετάρτη εκάστου μήνα

Δ1: Κάθε β’ ΤΡΙΤΗ εκάστου μήνα

Δ2: Κάθε α’ ΔΕΥΤΕΡΑ εκάστου μήνα

Ε1: Κάθε δ’ ΤΡΙΤΗ εκάστου μήνα

Ε2: Κάθε δ’ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εκάστου μήνα

ΣΤ1: Κάθε α’ ΤΕΤΑΡΤΗ εκάστου μήνα

ΣΤ2: Κάθε α’ ΤΕΤΑΡΤΗ εκάστου μήνα

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση