ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης, οι μαθητές του κάθε τμήματος χωρίζονται σε δυο υποτμήματα, διότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15).  Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων εντός της ημέρας θα  σας ενημερώσουν  σε ποιο υποτμήμα ανήκουν οι μαθητές/τριες του κάθε τμήματος. Δεν ισχύει ο χωρισμός αυτός για τα τμήματα Α1 και Γ1.

Η λειτουργία των υποτμημάτων έχει ως εξής:

  • Την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα 1η Ιουνίου,  και τις ημέρες Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή θα έρθουν οι μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν στα υποτμήματα α, ενώ Τρίτη και Πέμπτη οι μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν στα υποτμήματα β.
  • Την επόμενη εβδομάδα οι μαθητές και μαθήτριες των υποτμημάτων θα προσέλθουν αντίστροφα.
  • Αυτό θα γίνεται εναλλάξ και τις επόμενες δυο εβδομάδες, έως 26 Ιουνίου που λήγει το διδακτικό έτος.
  • Οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α1 και Γ1 θα προσέρχονται καθημερινά.

Γενικές οδηγίες θα δοθούν στους μαθητές/τριες κατά την πρώτη ημέρα  προσέλευσης στο Σχολείο(ανάλογα στο ποιο υποτμήμα ανήκουν).

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση