Ύμνοι και Κάλαντα Χριστουγέννων

Χριστούγεννα ξανά!

Χ αρμόσυνες οι καμπάνες στης νύχτας τη σιωπή

Ρ υάκια αγάπης στις καρδιές η θεϊκή στοργή

Ι δια μεγάλη τη γιορτή και πάλι διαλαλούν

Σ το στάβλο της ταπείνωσης όλους μάς προσκαλούν

Τ ο βρέφος που γεννήθηκε σαρκώθηκε για μας

Ο υράνια αγάπη χώρεσε στα μέτρα της καρδιάς

Υ ψώνονται τα μάτια μας ν’ αγγίξουν ουρανό

Γ ενέθλια να ψάλλουμε στον Ένα, τον Θεό

Ε νας, Αχώρητος, μικρός στην πονεμένη ΓΗ

Ν α ζει, να γίνει δύναμη σε καθεμιά ψυχή

Ν α ζει, να γίνεται αγκαλιά στα χέρια τ’ αδειανά

Α ντίλαλος της Εκκλησιάς, Χριστούγεννα ξανά!

(Από την «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ»)

 

(Από τον καθηγητή Μουσικής Λανάρα Ανδρέα)

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση