ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 300 € (για το σχολικό έτος 2015-16)

dwrean_mathimataΔικαιούχοι του επιδόματος είναι γονείς μαθητών, που φοιτούν σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα είτε δηλωθέν είτε τεκμαρτό δεν υπερβαίνει τα 3.000€.

Το επίδομα αφορά στην προηγούμενη σχολική χρονιά. Από το Σεπτέμβριο του 2016 πληρώνεται το επίδομα που αφορά στο προηγούμενο σχολικό έτος (2015-2016).

Οι μαθητές, που τελείωσαν την ΣΤ’ δημοτικού το 2015-2016 και γράφτηκαν στην Α’ Γυμνασίου δικαιούνται επιδόματος με την βεβαίωση του δημοτικού, η οποία θα αναφέρει σε ποιό Γυμνάσιο γράφτηκαν. Η αίτηση κατατίθεται στο δημοτικό σχολείο αποφοίτησης.

Οι μαθητές της Α’τάξης δικαιούνται το επίδομα, αν μέχρι 31-12-2015 είχαν κλείσει τα πέντε (5) έτη. Την βεβαίωση φοίτησης την εκδίδει το νηπιαγωγείο και σε αυτή αναφέρεται το Δημοτικό σχολείο, στο οποίο γράφτηκαν μετά την αποφοίτησή τους από το νηπιαγωγείο. Η αίτηση κατατίθεται στο νηπιαγωγείο.

Δικαιούχος, που για κάποιο λόγο δεν έκανε αίτηση για το επίδομα για προηγούμενο έτος από το 2015-2016, μπορεί να καταθέσει αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του έτους, για το οποίο αιτείται το επίδομα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ TAXIS – NET.

 
2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΠΟΥ ΝΑ ΦΕΝΕΤΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΒΑΝ

3.  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

4.  ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5.  ΑΙΤΗΣΗ (υπάρχει έτοιμη φόρμα)

6.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 (Υπάρχει αναρτημένη έτοιμη φόρμα)

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση