Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2016-17

30868691Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου 2016.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Φ.6/1063/82763Δ1/23-5-2016  εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς, αλλά αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool. Για τυχόν αλλαγή στα στοιχεία  του μαθητή (πριν ή μετά την εγγραφή),  ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.  

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι  έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να κατεβάσετε και να φέρετε συμπληρωμένα την Φόρμα Εγγραφής  και το έντυπο  Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχολική περιφέρεια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου (Πατώντας το Χ πάνω δεξιά γίνεται μεγέθυνση του χάρτη της περιοχής)

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση