Περιβαλλοντικά

Νερό είσαι θησαυρός!

από την εκπ/κό του Στ2 Όλγα Γκιρτοβίτη

Περπατώ στο δάσος περπατώ!

από την Δ΄τάξη και τους εκ/κούς Καραμπούλη Βασιλική, Τέλιου Ελένη, Γαλλιά Πέτρο

 

Αφήστε μια απάντηση