Πολιτιστικά

Για το σχολικό έτος 2011-2012 εκπονούνται τα εξής προγράμματα:

1. Οι πλατείες της πόλεις μας από την εκπαιδευτικό Παππά Χριστίνα. Τάξη Ε1.

2. Από το Βραχώρι στις αρχές του 19ου αι., στο Αγρίνιο του 1836 από την εκπαιδευτικό Παπαχαρίση Άννα. Τάξη Στ1.

Παλιότερα προγράμματα:

«Τα κάστρα του τόπου μας» Από τους:Γαλλιά Πέτρο – Παππά Χριστίνα

Τάξη Δ΄ – 2009-2010

«Η πόλη μας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» Από τους:Λιάτσου Ευαγγελία – Ρηγογιάννη Δημήτρη. Τάξη Στ1΄ – 2009-2010

Αφήστε μια απάντηση