Άρθρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

( Του Δ/ντή του σχολείου κ. Θωμά Καραντζίνη)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

( Από τον Δ/ντή του σχολείου κ. Θωμά Καραντζίνη)

Αφήστε μια απάντηση