Στ’ τάξη

Τα σχολικά μου βιβλία

 

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή)

♥ Γλώσσα (τετράδιο εργασιών)

α’ τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο),

β’ τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)

Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή)

♥ Μαθηματικά (τετράδιο εργασιών)

α τεύχος σελίδες 1-44, β τεύχος σελίδες 1-44,

γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-44

Ανθολόγιο

♥ Γραμματική

σελίδες 1-1314-2627-4041-5556-65, 66-75,

76-8586-9596-111,112-121122-131132-141,

142-151152-161162-171172-181182-191192-201,

202-211212-220

Ιστορία (βιβλίο μαθητή)

♥ Ιστορία (τετράδιο εργασιών)

Φυσική ( βιβλίο μαθητή)

♥ Φυσική (τετράδιο εργασιών)

σελίδες 1-4445-98, 99-143144-188

Γεωγραφία (βιβλίο μαθητή)

♥ Γεωγραφία (τετράδιο εργασιών)

σελίδες 1-1011-2021-3031-4041-5051-6061-76

Θρησκευτικά

♥ Κοινωνική και πολιτική αγωγή

σελίδες 1-67-1718-4243-5758-68, 69-7980-88

Εικαστικά

Θεατρική αγωγή

Μουσική

Φυσική αγωγή

Αγγλικά (pupil’s book)

♥ Αγγλικά (activity book)

σελίδες 1-67-1718-4243-5758-68, 69-7980-88