Ε’ τάξη

Τα σχολικά μου βιβλία

 

Γλώσσα (βιβλίο μαθητή)

♥ Γλώσσα (τετράδιο εργασιών)

α’ τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο),

β’ τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)

α’ τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο),

β’ τεύχος (εξώφυλλοβιβλίο)

Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή)

♥ Μαθηματικά (τετράδιο εργασιών)

α τεύχος σελίδες 1-40, β τεύχος σελίδες 1-44,

γ τεύχος σελίδες 1-44, δ τεύχος σελίδες 1-40

Ανθολόγιο

Γραμματική 

   Σελίδες 1-1314-2627-4041-5556-65, 66-7576-8586-9596-111,
   112-121122-131132-141142-151152-161162-171172-181182-191192-201,
   202-211212-220

Ιστορία (βιβλίο μαθητή)

Ιστορία (τετράδιο εργασιών)

Φυσική (βιβλίο μαθητή)

♥ Φυσική (τετράδιο εργασιών) 

σελίδες 1-4950-100101-151152-201

Γεωγραφία (βιβλίο μαθητή)

♥ Γεωγραφία (τετράδιο εργασιών)

σελίδες 1-1011-2021-3031-40,

      41-50, 51-60, 61-68

♥ Κοινωνική και πολιτική αγωγή 

    Σελίδες 1-4647-92

Θρησκευτικά

Εικαστικά

Θεατρική αγωγή

Μουσική

Φυσική αγωγή

Αγγλικά (pupil’s book)

♥ Αγγλικά (activity book)

σελίδες 1-2425-3637-4748-7172-94