Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας …… κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.Λήψη αρχείου