Βοτανο…πωλείο στην τάξη μας

votanopolio Το βοτανοπωλείο της τάξης μας πουλάει βότανα του Ιπποκράτη ! Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι ρόλων άλλοτε  ως πωλητές και άλλοτε ως πελάτες του βοτανοπωλείου να συμπεριφέρονται ανάλογα ,να μιλάνε ευγενικά .να περιμένουν τη σειρά τους, να ζητάνε και να δίνουν πληροφορίες ,να διαφημίζουν τα προϊόντα τους ,και να συνδιαλέγονται οικονομικά ετοιμάζοντας μόνοι τους τα χρήματα!