Τα πολύχρωμα φιλαράκια Βασιλική, Ακυλίνα και Μαριέλα

δημιούργησαν και μας έστειλαν τα έργα τους!!!
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ με διάφορα υλικά!!!
ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ για τη μαμά!!!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΚΥΛΙΝΑ  ΜΑΡΙΕΛΑ 

  ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!!!