Οι άθλοι του Ηρακλή !

Αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε με τη θεματική ενότητα του Ηρακλή. Μιλήσαμε για τους άθλους του Ηρακλή ,τους ήρωες που συνάντησε ,ζωγραφίσαμε ,δραματοποιήσαμε τους άθλους, παίξαμε με τα αινίγματα, μάθαμε την πράξη της αφαίρεσης και τους αριθμούς 11 και 12, θυμηθήκαμε την πράξη της πρόσθεσης και τους μικρότερους αριθμούς, μάθαμε το γράμμα Ζζ και κάναμε κατασκευές με αφορμή τα κατορθώματά του Ηρακλή.Ζωγραφίσαμε όλους τους άθλους και τους κάναμε βιβλίο !!!
Στα παιδιά άρεσε πολύ αυτό το θέμα και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες !!!