Πολιτιστικό Πρόγραμμα »Αν ήμουν Ερωτόκριτος και εσύ η Αρετούσα»

Γνωρίσαμε το έργο του Βιντσέτζου Κορνάρου »Ερωτόκριτος» που παρόλο που πέρασε πολλά εμπόδια ,η αγάπη νίκησε στο τέλος. Μάθαμε για τη ζωή και το έργο του Βιντσέτζου Κορνάρου, επισκεφθήκαμε το άγαλμα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας , καθώς και κτίσματα παλιάς εποχής όπως το Κούλε και τα αναπαράγαμε . Μάθαμε πολλές κρητικές λέξεις,δραματοποιήσαμε το έργο, φτιάξαμε τους ήρωες ,παίξαμε κουκλοθέατρο,ντυθήκαμε τις απόκριες Αρετούσα- Ερωτόκριτος .Δημιουργήσαμε δύο δικά μας ηλεκτρονικά βιβλία (ebook) . Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Θύραθεν και γνωρίσαμε μουσικά όργανα . Είδαμε θέατρο σχετικό με το έργο.