Προεδρικό Διάταγμα

Προεδρικό Διάταγμα για τη Λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα 79 του 2017  images (1)

Οδηγός Γονέα

Διαβάστε τον οδηγό γονέα  images (1) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών images (1)(ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Το ωράριο του Νηπιαγωγείου μας, καθορίζεται όπως και όλων των Νηπιαγωγείων της χώρας από την Αρ. Πρ.130272/Δ1/05-08-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα:  « Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήµερου Νηπιαγωγείου» και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το σχολικό έτος 2016-2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2670 τ.Β /27 -8-2016 και μπορείτε να βρείτε εδώ: http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=52b8826baae6bf94d30af4bc7a033073 images (1) και τροποποιήθηκε με το Νέο Προεδρικό Διάταγμα 79 του 2017.

Αφήστε μια απάντηση