“Ασφαλώς πλοηγούμαι στο διαδίκτυο” – Αποτελέσματα Έρευνας

Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με αποστολή ερωτηματολογίου προς τους γονείς και τους μαθητές, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της 2ης ομάδας με θέμα την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών -τριών στο διαδίκτυο.

Στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηλκε στους μαθητές της Δ, Ε & ΣΤ Τάξης  ήταν να ανιχνεύσουμε το βαθμό ενημερωσής τους για θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Αντίστοιχα στην έρευνα που πραματοποιήθηκε προς τους γονείς ήταν να ανιχνεύσουμε κατά πόσο  είναι ενήμεροι για τους κινδύνους του διαδικτύου, τη δραστηριότητα των παιδιών τους σε αυτό, καθώς και τρόπους για να τα προστατέψουν από πιθανούς κινδύνους. Μας απάντησαν συνολικά 21 γονείς, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Δείτε τα αποτελέσμτα της έρευνας για τους μαθητές:Λήψη αρχείου

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας για τους γονείς:Λήψη αρχείου