2ος Κύκλος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Β΄ Τάξη

Τίτλος: Σεισμός,  όταν η γη τρέμει…

1ο Εργαστήριο – Οι φυσικές καταστροφές

Οι μαθητές δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη για τις φυσικές καταστροφές

https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-7bfca493074f41f1bd6b4bd5b9ec8cc9

MINDOMO

Φύλλο Εργασίας 1

2ο Εργαστήριο

Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο σχετικό με το εσωτερικό της γης

Φύλλο Εργασίας 2