Λογισμικό – Πλατφόρμες -Υπηρεσίες για Ασύγχρονη Επικοινωνία / Τηλε-Επιμόρφωση

Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις οδηγίες του ΥΠΕΘ για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.  Οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα υποστηριχθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me και για την ψηφιακή πλατφόρμα e-class από τα αντίστοιχα κέντρα εξυπηρέτησης .

Ελεύθερο Λογισμικό / Πλατφόρμες Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Συνεργασίας / Τηλεκπαίδευσης:


Άλλες πλατφόρμες