Επιμορφωτικές οδηγίες – ιδέες ΣΕΕ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση