Τροποποίηση της Απόφασης Ανάθεσης της Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σε Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 4ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 

10-10-2022Τροποποίηση της Απόφασης Ανάθεσης της Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σε Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 4ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής».

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Ανάθεση Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης Σ.Ε.Ε.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.