Πρόσκληση σε ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 -07

Πρόσκληση σε  ενημερωτική-επιμορφωτική συνάντηση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 -07 

Σχετ: 1. Οι διατάξεις της περ. θ΄, της παρ. 3  του άρ. 3, της  αριθμ.158733/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/27-09-2018 τ.Β’)

  1. Το με αριθμ. πρωτ. 100394/Ε3/11-08-2022 έγγραφο του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  2. Η με αριθμ. 12 /01-09-2022 Πράξη της Ολομέλειας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, σας καλούμε σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Η Ξενόγλωσση Εκπαίδευση (β΄ ξένη γλώσσα) από το Δημοτικό έως το Λύκειο.», που διοργανώνεται από τον Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ05 κον Στέλιο Μαρκαντωνάκη και την Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ07 κα Αντιγόνη Μ.Ί. Χατζηϊωάννου και απευθύνεται στους/στις νεοδιόριστους/τες και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ05 – ΠΕ07  επιστημονικής ευθύνης τους.

Παρακαλούμε όπως προωθηθεί στους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ 05 – ΠΕ07.

Ημερομηνία διεξαγωγής Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:0014:00

Η δράση θα υλοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=m48446f5d93aec7d8b47495c4908c29c4

Στέλιος Μαρκαντωνάκης

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας)

με έδρα το 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Α΄ Αθήνας)

&

επιστημονική ευθύνη

στα 1ο , 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο  Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Ηλεκτρονική δ/νση:  markantonakisstelios@gmail.com

 

 

 

Αντιγόνη -Μέλισσα -Ίρις Χατζηϊωάννου

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας)

με έδρα το 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Α΄ Αθήνας)

&

επιστημονική ευθύνη

στα 1ο , 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο  Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής & στο 1ο  Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου

Ηλεκτρονική δ/νση:  melchatzi@sch.gr

mel.chatziioannou@gmail.com

Δημοσιεύθηκε στην Γαλλικών, Γερμανικών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.