Επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις Νεοδιόριστους εκπ/κούς και Αναπληρωτές εκπ/κούς ΠΕ 60 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Επιμορφωτική συνάντηση  για τους/τις Νεοδιόριστους  εκπ/κούς και Αναπληρωτές εκπ/κούς  (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής με βάση τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική νομοθεσία (Ν. 4547/2018, Π.Δ. 79/2017- άρθρο 17) και την υπ. αριθμ. 100394/Ε3/11 -08-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς και τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπ/κούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του  (Πράξη 12η/01-09-2022).

Στο πλαίσιο αυτό την Παρασκευή 09-09-2022 θα πραγματοποιηθεί  δίωρη επιμορφωτική συνάντηση  (μέσω τηλεδιάσκεψης) για τους/τις νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς και τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπ/κούς των νηπιαγωγείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε. κλάδου Προσχολικής Εκπαίδευσης κ. Ζωής Καραμπατζάκη.

Η συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης ξεκινά στις 12.00 και ολοκληρώνει τις εργασίες της  στις 14.00, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Θεματολογία
12.00-12.15- Προσέλευση
12.15-12.30 Χαιρετισμοί

Παρουσίαση του προγράμματος της Επιμορφωτικής Συνάντησης

12.30-13.00 Δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος στο νηπιαγωγείο: Παιδαγωγική αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών, Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού

Ζωή Καραμπατζάκη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 1ου & 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

13.00-13.30 Συμπεριληπτική-Ενταξιακή εκπαίδευση: Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

Ασπασία Φραγκούλη, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

13.30- 14.00 Ερωτήσεις- συζήτηση

Κλείσιμο εργασιών

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60

 

                                                          Ζωή Καραμπατζάκη

 

 

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.