Διαμαρτυρία ΣΕΕ για την Εκπαίδευση για την Αειφορία

Προς

Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής                                                        14/6/2022

Κ. Ι. Αντωνίου

 

 Κοινοποίηση 

 1. Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
 1. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Ν. Κεραμέως
 2. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Κ. Μακρή (υπογράφουσα το ΦΕΚ)

 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την ανακοίνωση του Δ. Σ. (Α.Π. 6893/3-6-2022, ΑΔΑ: 9ΝΩΓΟΞΛΔ-2Τ1) προκηρύχθηκαν θέσεις επιστημονικού προσωπικού για το ΙΕΠ. Μεταξύ των θέσεων που προκηρύχθηκαν είναι και η θέση Συμβούλου Α’, Φυσικών Επιστημών και Αειφορίας.

Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι η θέση αυτή αφορούσε Σύμβουλο Α’ Φυσικών Επιστημών. Στην νέα αυτή προκήρυξη, με έκπληξή μας, βλέπουμε ότι η Αειφορία (πιο σωστά η Εκπαίδευση για την Αειφορία) υπάγεται στις Φυσικές Επιστήμες.

Η γνώμη μας, η οποία στηρίζεται σε εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία που αν χρειαστεί θα παραθέσουμε, είναι πως η Αειφορία δεν είναι αντικείμενο μόνο των Φυσικών Επιστημών, αλλά αποτελεί διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο και εδράζεται τόσο στις Φυσικές όσο και στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες. Αυτό αποτυπώνεται θεσμικά στον Νόμο 4547/2018, στον 4823/21, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στην μετονομασία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ), αλλά και στην επωνυμία Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε απολύτως λανθασμένη την υπαγωγή της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στις Φυσικές Επιστήμες και ζητούμε να δημιουργηθεί θέση αποκλειστικά για την Εκπαίδευση για την Αειφορία, πολύ περισσότερο τώρα που υφίσταται και το νέο σχετικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 2820/6-62022, Απόφαση Αρ. 66152/ΓΔ4).

Επί τη ευκαιρία, θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά απογοήτευσή μας για το «νέο» Αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΦΕΚ 2820/6-6-2022) το οποίο ουσιαστικά είναι ένα ΑΠ φυσικών επιστημών με ελάχιστη παρουσία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών πτυχών της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Επίσης, μολονότι ο ΟΗΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η παρουσία τους στο «νέο» ΑΠ είναι εντελώς περιθωριακή έως ανύπαρκτη. Είχαμε την εντύπωση ότι η συγγραφική ομάδα που ανέλαβε τη συγγραφή του νέου ΑΠ, θα τους είχε λάβει σοβαρά υπόψη, αλλά αυτό δεν προκύπτει από το ΑΠ που είδαμε να δημοσιεύεται αυτές τις μέρες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή περισσότερης ενημέρωσης και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες. Οι υπογράφοντες Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Εκπαίδευσης για την Αειφορία:

 

 • Ειρήνη Ιωαννίδου
 • Δημήτρης Καλαϊτζίδης
 • Μαρία Κελαϊδίτου
 • Χρύσα Λαλαζήση
 • Αχιλλέας Μανδρίκας

 

 • Αικατερίνη Μπαζίγου
 • Ευαγγελία Παπαθανασίου
 • Δημήτρης Σεμιτέκος
 • Αμαλία Φιλιππάκη
 • Ανατολή Βροχαρίδου
Κατηγορίες: Αειφορίας, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.