Πρόκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης να συμμετάσχουν στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Προσεγγίζοντας το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex στον σύνδεσμο https://minedu-primary2.webex.com/meet/parasfoti.

Η επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί  σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

08.15 – 08.30: Είσοδος στην πλατφόρμα

08.30 – 08.45: Χαιρετισμός Νίκου Καμήλου, Οργανωτικού Συντονιστή 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

08.45 – 9.30: Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγός Νηπιαγωγού

Κυριακή Μέλλιου, (PhD) ΣΕΕ ΠΕ60

9.30 – 10.15: STREAM και υπολογιστική σκέψη στο Νηπιαγωγείο. Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές

Παρασκευή Φώτη, (PhD), ΣΕΕ ΠΕ60

10.15 – 11.00: Μάθηση για όλους: Τεχνικές και εργαλεία για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση

Αρχοντία Μαντζαρίδου, (PhD), ΣΕΕ ΠΕ70

11.00 – 11.45: Ο λόγος των παιδιών μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες: Το συμβούλιο τάξης, του Célestin Freinet στο Νηπιαγωγείο

Μαρία Καλαματιανού, (PhD), ΣΕΕ ΠΕ70

11.45 – 12.45: Εργασία σε ομάδες (Σχεδιασμός μικρο-δραστηριοτήτων)

12.45 – 13.00: «Βιβλία ενώνουν σχολεία». Παρουσίαση συνεργατικής διδακτικής πρακτικής νηπιαγωγείων.

Μαίρη Τρύφωνος, Προϊσταμένη 9ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου

Κωνσταντίνα Δέδε, Προϊσταμένη 11ου  Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου

Παυλοπούλου Αντωνία, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας

13.00 – 13.15: «Από το Νηπιαγωγείο στο Μεγάλο σχολείο»

Παπαθεοδώρου Σοφία, Προϊσταμένη 5ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου

Ρίζου Αθανασία, Κανάκη Σοφία, Γλυνού Κάλλια, Γλυνού Μαργαρίτα,

Λεβέντη Ελένη, Νηπιαγωγοί 5ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου

13.15 – 13.30: Αναστοχασμός – Συμπεράσματα – Κλείσιμο Εργασιών

 

Τα τμήματα των σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης δε θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του άρθρου 17).

Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες/οι των σχολείων:

  • Να ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.
  • Να ενημερώσουν έγκαιρα γονείς και μαθητές ότι δε θα προσέλθουν στο σχολείο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η συμμετοχή στην ημερίδα πιστοποιείται με αυτόματο τρόπο μέσω του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου σύγχρονων συνεδριών της Webex

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.

 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                                                         Κυριακή Μέλλιου

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Νηπιαγωγών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.