Διεξαγωγή απογευματινού εργαστηρίου: «Αξιοποιώντας την ιστορία των Μαθηματικών στη διδασκαλία»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, στα πλαίσια των επιμορφωτικών δράσεων του 5ου ΠΕΚΕΣ (Πράξη 17η/18-4-2022), ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Μαθηματικών, Δημήτρης Αργύρης του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, σε συνεργασία με τους ΣΕΕ Μαθηματικών: Γληνού Αικατερίνη του 1ου  ΠΕΚΕΣ Αττικής, Ευαγγελόπουλο Αναστάσιο του 2ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Καλφοπούλου Κατερίνα του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου, Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Κοταρίνου Παναγιώτα του 2ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Κουκουλάκη Χαράλαμποςτου 1ου  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουμε στον κύκλο των διαδικτυακών εργαστηριακών συναντήσεων με τίτλο «Διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», την τελευταία κατά σειρά συνάντηση με θέμα:

Αξιοποιώντας την ιστορία των Μαθηματικών στη διδασκαλία

και εισηγήσεις των

Γιάννη Θωμαΐδη,  Δρ. Μαθηματικών – τ. Σχολικό  Σύμβουλο και

Παναγιώτα Κοταρίνου, Δρ. Μαθηματικών – Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ρόλο της ιστορίας των Μαθηματικών στη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί μια πλούσια βιβλιογραφία για την ενσωμάτωση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Μαθηματική Εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται για όλες τις διαστάσεις του ρόλου της Ιστορίας των Μαθηματικών, τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της διδακτικής αξιοποίησης της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και παραδείγματα ή προτάσεις κατά την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη.  Για να γνωρίσουμε ορισμένα από τα παραπάνω θέματα θα πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση, την

Πέμπτη 10 Μαΐου 2022, ώρες 17.00-19.00

στο σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/aikaglinou

σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθεται στο τέλος του εγγράφου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

17:00- 17.15 «Η ιστορία των μαθηματικών στη διδασκαλία: Το γιατί και το πώς»

Παναγιώτα Κοταρίνου, ΣΕΕ ΠΕ03

17:15-18:15 «Ανιχνεύοντας την ιστορική εξέλιξη εννοιών της Ανάλυσης μέσα από προβλήματα Γεωμετρίας, Αριθμητικής και Άλγεβρας»

Γιάννης Θωμαΐδης. Δρ. Μαθηματικών – τ. Σχολικός Σύμβουλος

18:15-18:45 «Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης της Ιστορίας των Μαθηματικών στην τάξη»

Παναγιώτα Κοταρίνου, ΣΕΕ ΠΕ03

18:45-19:00 Ερωτήματα και Συζήτηση

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

 • Παναγιώτα Κοταρίνου «Η Ιστορία των Μαθηματικών στη διδασκαλία: Το γιατί και το πώς»

Στην αρχική μας εισήγηση θα παρουσιαστούν τα παρακάτω δύο από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα

 • Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η ιστορία των μαθηματικών στη μαθηματική εκπαίδευση και με ποιον στόχο;
 • Με ποιους τρόπους και προσεγγίσεις μπορεί η ιστορία να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πρακτική;

 

 • Γιάννης Θωμαςΐδης «Ανιχνεύοντας την ιστορική εξέλιξη εννοιών της Ανάλυσης μέσα από προβλήματα Γεωμετρίας, Αριθμητικής και Άλγεβρας»

Στo σεμινάριο θα παρουσιαστούν ορισμένα ιστορικά μαθηματικά προβλήματα η επίλυση των οποίων συνέβαλε στη δημιουργία βασικών εννοιών της Ανάλυσης, όπως είναι το όριο και η παράγωγος. Μερικά από τα προβλήματα αυτού του είδους, που εμφανίστηκαν σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους των Μαθηματικών, ήταν τα εξής:

 • Η δυσκολία μέτρησης των καμπυλόγραμμων σχημάτων όπως ο κύκλος και οι κωνικές τομές στη Γεωμετρία.
 • Η ασάφεια των απειροψήφιων δεκαδικών αναπαραστάσεων ρητών και άρρητων αριθμών στην Αριθμητική.
 • Η ανεπάρκεια των αλγεβρικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ακροτάτων τιμών μεταβλητών μεγεθών στην Άλγεβρα.

Η παρουσίαση αυτών των προβλημάτων στο σεμινάριο και η συμβολή τους στη δημιουργία των βασικών εννοιών της Ανάλυσης θα γίνει με έννοιες και μεθόδους των σχολικών Μαθηματικών και θα έχουν τη μορφή διδακτικών δραστηριοτήτων.

Μετά την ανάλυση των προβλημάτων θα τεθούν προς συζήτηση διάφορες προτάσεις για την αξιοποίηση όλου αυτού του υλικού στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

 • Παναγιώτα Κοταρίνου «Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης της Ιστορίας των Μαθηματικών στην τάξη»

Θα παρουσιαστούν τα παρακάτω παραδείγματα από την αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών που έχουν εφαρμοστεί στην τάξη.

 • ‘‘Είναι ο κόσμος μας Ευκλείδειος; Ευκλείδειες και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες’’

Η ιστορία του 5ου αιτήματος και η αξιωματική θεμελίωση της Ευκλείδειας, Υπερβολικής και Ελλειπτικής Γεωμετρίας.

 • ‘‘Στα χνάρια του Αρχιμήδη’’

Γνωριμία με την ευρετική  μέθοδο του Αρχιμήδη με στόχο την άσκηση των μαθητών, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, στην εναλλαγή ‘πλαισίου’ επίλυσης ενός προβλήματος μεταξύ Φυσικής και Μαθηματικών.

 • ‘‘Σε αναζήτηση του Ισλαμικού πολιτισμού. Διδάσκοντας Ιστορία και Μαθηματικά’’

Ένα διαθεματικό project με  στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές  τα Μαθηματικά ως μια πολιτισμική κατασκευή καθώς και ως ένα εξελισσόμενο ανθρώπινο δημιούργημα.

 

 

Με τιμή

 

Αργύρης Δημήτριος

 

ΣΕΕ Μαθηματικών

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μαθηματικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.