«Αποτελεσματική Διαχείριση της τάξης»

Εισήγηση της Σ.Ε.Ε. ΠΕ 06 κ. Μαρίας Ανδριτσοπούλου

στην επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΠΕ06

«Αποτελεσματική Διαχείριση της τάξης»

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, Επιμορφωτικές δράσεις, Νηπιαγωγών, Προσχολική Αγωγή, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.