Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα των ΣΕΕ ΠΕ60

Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Αττικής, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας, Πράξη 5/10-03-2022, και με βάση τα προβλεπόμενα στην εκπαιδευτική νομοθεσία (ν. 4547/2018, Π.Δ. 79/2017 άρθρο17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ν. 4559/18), διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα για τις/τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης των ΣΕΕ ΠΕ60 κ.κ. Ευφροσύνης Βαγή – Σπύρου και  Ζωής Καραμπατζάκη, με θέμα:

«Συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας» Σε συνέχεια των ανωτέρω, προσκαλούμε τις/τους εκπαιδευτικούς των ως άνω σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας webex  την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022.  Η παρακολούθηση της είναι υποχρεωτική.

Η Ημερίδα ξεκινά στις 8:30 και ολοκληρώνεται στις 14:00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι:

https://minedu-primary.webex.com/meet/efrvagi

Η  Ημερίδα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με επιστημονική ευθύνη των Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ60, κ.κ. Ευφροσύνης Βαγή-Σπύρου και Ζωής Καραμπατζάκη.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Ο Οργανωτικός Συντονιστής

του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Νικόλαος Καμήλος (ΣΕΕ ΠΕ70)

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Νηπιαγωγών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.