Εργαστήριο για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και της Εφαρμογής της Πιλοτικής Εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών διοργανώνεται από τους Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ03, Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, Δημήτριο Αργύρη, του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής και Κωνσταντίνο Ανεστόπουλο, του  ΠΕ.Κ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Ε.Π.Ε.Σ. του Προτύπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σμύρνης στο πλαίσιο του δευτέρου εργαστηρίου Διδασκαλίας και Μάθησης Μαθηματικών ενημερωτική-επιμορφωτική επιμόρφωση με γενικό θέμα:

Από τη διδασκαλία των Στοχαστικών Μαθηματικών

στα θέματα της  γραπτής αξιολόγησης του μαθητή και μαθήτριας

Το σεμινάριο απευθύνεται στους/ις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά για το σχολικό έτος 2021-22 και εστιάζει στα δύο θέματα που αποφασίστηκαν να είναι τα κεντρικά σημεία που θα διαπραγματευτεί το Εργαστήριο Ευαγγελικής Σχολής και συγκεκριμένα:

  1. στην ανάδειξη της σημασίας της διδασκαλίας και μάθησης των Στοχαστικών Μαθηματικών στις μέρες μας
  2. στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη συγγραφή θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά τις εξετάσεις αξιολόγησης του μαθητή και της μαθήτριας.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως  την Τετάρτη, 30-03-22 και ώρα 13.00-15.00, από τον σύνδεσμο https://minedu-secondary.webex.com/meet/mkokkal

Παρακαλούμε τις Διευθύντριες/ Διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν τις/τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν και τις/τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Τρίτη, 29-03-22, ώρα 11.55μ.μ., συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα (κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο «φόρμα») ή αντιγράφοντας το σύνδεσμο https://tinyurl.com/39mknz5m).

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του 3ου ΠΕΚΕΣ

Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, 30-03-22 

13.00-13.30  Τα Στοχαστικά Μαθηματικά και οι διδακτικές προσεγγίσεις τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α του Ι.Ε.Π.

13.30-14.15 Εξετάσεις για την Αξιολόγηση του μαθητή και της μαθήτριας και

Θέματα Διαβαθμισμένης  Δυσκολίας,

Κωνσταντίνος Ανεστόπουλος, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 Στερεάς Ελλάδας

       Δημήτρης Αργύρης, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής,

       Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

14:15-15:00 Παραδείγματα και συζήτηση, Μέλη του Εργαστηρίου Ευαγγελικής Σχολής

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δευτεροβάθμια, Μαθηματικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.