ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “Προαγωγικές, απολυτήριες και Πανελλαδικές εξετάσεις μηχανολογικών μαθημάτων. Τρόπος εξέτασης και διαδικασίες πρόσβασης”

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και με απόφαση της Ολομέλειας (Πράξη 5η/10.03.2022), θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη διοργάνωση της επιμορφωτικής δράσης με θέμα:Προαγωγικές, απολυτήριες και Πανελλαδικές εξετάσεις μηχανολογικών μαθημάτων. Τρόπος εξέτασης και διαδικασίες πρόσβασης”.

Η δράση αφορά τους εκπαιδευτικούς ΠΕ82 και θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30/03/2022 και ώρες 12.00 έως 14.10. 

            Η δράση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως σύγχρονα με χρήση της πλατφόρμας webex, στον ακόλουθο σύνδεσμο:        https://minedu-secondary.webex.com/meet/vparisis

Εισηγητές θα είναι οι ΣΕΕ ΠΕ82 κ. Ζωγόπουλος, Ε., και Παρίσης, Β.

Οι εισηγήσεις θα εστιάσουν στον καθορισμό των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μηχανολογικών μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά τη φετινή χρονιά, καθώς και στον τρόπο εξέτασης και στις διαδικασίες πρόσβασης αναφορικά με τις Πανελλήνιες εξετάσεις μηχανολογικών μαθημάτων όλων των μηχανολογικών ειδικοτήτων και της ειδικότητας Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική, για όποιον εκ των συναδέλφων επιθυμεί και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. να διευκολύνουν τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την προαναφερθείσα δράση.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ82-Μηχανολόγων

με έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής & επιστημονική ευθύνη στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος

Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Μηχανολόγων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.