Πρόσκληση συμμετοχής σε ιστοσεμινάριο σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης για Εκπαιδευτικούς ΠΕ 06

ΤΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και σύμφωνα με τη 2η/27-01-2022 Πράξη της Ολομέλειας , η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας, κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, διοργανώνει επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων παιδαγωγικής της ευθύνης (1ου, 2ου, 3ου, 4ου Γυμνασίων Αργυρούπολης, 2ου & 4ου Γυμνασίων Αλίμου, 1ου Γυμνασίου Γλυφάδας, 6ου Γυμνασίου Καλλιθέας, 4ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης, Γυμνασίου & Λυκείου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Γ. Ζώη»), στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) των Διευθύνσεων ΠΕ & ΔΕ Δ΄ Αθήνας της επιστημονικής της ευθύνης. Ο τίτλος του ιστοσεμιναρίου είναι:

«Αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης»

Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022, κατά τις ώρες 18:00 – 20:00, διαδικτυακά μέσω CISCO WEBEX MEETINGS.

Οι εισηγήσεις στην επιμορφωτική ημερίδα, που είναι προαιρετική, θα γίνουν από την κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 και από την προσκεκλημένη ομιλήτρια, κ. Γιούλη Χρονοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02 (4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής).

Σκοπός – Περιγραφή του ιστοσεμιναρίου:

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών/εφήβων στη σχολική τάξη και η υποστήριξή τους για τη δημιουργία θετικού και φιλικού παιδαγωγικού κλίματος, έτσι ώστε η διδακτική πράξη να καταστεί αποτελεσματική και γόνιμη.

Για τη συμμετοχή θα πρέπει να γίνει σύνδεση στο link:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/andrimaria

Με εκτίμηση,

Μαρία Ανδριτσοπούλου

ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06)

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Email: mariandrits@gmail.com

Web: https://blogs.sch.gr/andrimaria/

 

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.