Ημερίδα Διδακτικών Πρακτικών Πληροφορικής Για Δημοτικά Σχολεία και ΣΜΕΑΕ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 εξ αποστάσεως η ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Πληροφορικής δεκαέξι (16) ΠΕΚΕΣ όλης της Ελλάδας: Αν.Μακεδονίας – Θράκης (Γ. Φωτιάδου), 2ο Αττικής (Κ. Μαραγκό), 3ο Αττικής (Κ. Μάλαμα), 4ο Αττικής (Π. Παπαλεωνίδα), 6ο Αττικής (Σ. Ζιώβα), Δυτ.Ελλάδας (Σ. Παπαδάκη), Δυτ.Μακεδονίας (Δ. Τζήμα), Θεσσαλίας (Α. Καπανιάρη), 1ο Κεντρ.Μακεδονίας (Γ. Αλεξούδα), 2ο Κεντρ.Μακεδονίας (Σ.Τζελέπη), 3ο Κεντρ.Μακεδονίας (Ε. Μπαμπαλώνα), 4ο Κεντρ.Μακεδονίας (Γ. Αλεξούδα – Σ. Τζελέπη – Ε. Μπαμπαλώνα), Κρήτης (Γ. Πανσεληνά), 1ο και 2ο Νοτίου Αιγαίου (Κ. Ζέρβα) και Πελοποννήσου (Ε. Λιακοπούλου) με θέμα:

“Σχεδιάζω, Υλοποιώ, Μοιράζομαι: Καλές πρακτικές στη διδασκαλία της Πληροφορικής για Δημοτικά Σχολεία και ΣΜΕΑΕ”

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκε το πλαίσιο διδασκαλίας της Πληροφορικής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και στα Δημοτικά Σχολεία καθώς το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τα Δημοτικά Σχολεία. Σημαντικό μέρος της ημερίδας αποτέλεσαν οι παρουσιάσεις διδακτικών πρακτικών εκπαιδευτικών Πληροφορικής που έχουν εφαρμοστεί σε ΣΜΕΑΕ και Δημοτικά Σχολεία προκειμένου να ξεπεραστούν “διδακτικά εμπόδια” σε συγκεκριμένα σημεία της ύλης ή/και να γίνει η διδασκαλία πιο ελκυστική/αποτελεσματική ή/και να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά λογισμικά που ανοίγουν νέες προοπτικές στη διδασκαλία-μάθηση κλπ.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της ημερίδας είναι https://youtu.be/uORYhdukecA

Οι σύνδεσμοι των παρουσιάσεων των εισηγητών έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της ημερίδας που θα βρείτε εδώ.

εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής,
Γιούλη Παπαλεωνίδα
ΣΕΕ ΠΕ86, 40 ΠΕΚΕΣ Αττικής

Κατηγορίες: Επιμορφωτικές δράσεις, Καλές Πρακτικές, Πληροφορική. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.