Μαθητική Εφημερίδα: ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατόπιν της έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.: Φ.1/ΔΝ/72936/176457Δ7/28.12.2020 έκδοσης Μαθητικής Εφημερίδας, με τίτλο: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και της πρόσκλησης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ΠΕ80 υποβολής άρθρων για τη σύνταξη των τευχών της εκδόθηκε από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ80 Δήμητρα Μακρή, με έδρα το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και επιστημονική ανάθεση στο 1ο, 2ο, 3ο & 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, σας ανακοινώνουμε  το 2Ο  έτος, 2ο τεύχος που είναι  αφιερωμένο στην Οικονομία  (σελ. 42).

Η Εφημερίδα ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 2Ο  έτος, 2ο τεύχος βρίσκεται  αναρτημένη:

https://online.fliphtml5.com/fxiy/lcfd/.

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου

Δήμητρα Μακρή, κλάδου ΠΕ80-Οικονομίας

Έδρα: 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Ανάθεση: 1ο, 3ο, 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δευτεροβάθμια, Επιμορφωτικές δράσεις, Οικονομία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.