9/9/21 Β/θμια Εκπ/ση / Ενημερωτική-επιμορφωτική ημερίδα για νεοδιορισθέντες μόνιμους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές

Πρόσκληση σε ενημερωτική-επιμορφωτική ημερίδα για νεοδιορισθέντες μόνιμους εκπαιδευτικούς   και αναπληρωτές Β/θμιας Εκπ/σης

ΣΧΕΤ.: 103742/Ε3/ 2608-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων   

 

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 885/02-09-21 εγγράφου του φορέα μας, το 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας προσκαλούν όλους τους νεοδιόριστους και όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους σε επιμορφωτική ημερίδα.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την

Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και μέσω του κάτωθι συνδέσμου Webex:

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-primary2/j.php?MTID=m272d3fbc3bd03ad9b51a99ac5bdb224a

        Παρακαλούνται οι Δ/ντες/ντριες των σχολικών μονάδων όπως ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς.

Πρόγραμμα Eπιμορφωτικής Ημερίδας Δευτεροβάθμιας

Παρουσιολόγιο Β/θμιας

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.