11-12 Ιουνίου 2021/Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου

Το «Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου», διοργανώνεται από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, 1ου και 2ου Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και την υποστήριξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Πατρών, Ναυπλίου και Θεάτρου ΑΠΘ.

Το Φεστιβάλ Θεάτρου θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Ιουνίου 2021.

Δελτίο Τύπου, Μαθητικό Φεστιβάλ_ Με το σακίδιο του Θεάτρου

Ιστοσελίδα Φεστιβάλ:  https://metosakidiotouthea.wixsite.com/theatro

Σκοπός-Στόχοι

Σκοπός του Φεστιβάλ Θεάτρου είναι να αναδείξει τη συμβολή της Θεατρικής και  Αισθητικής Αγωγής στο σχολείο την περίοδο της πανδημίας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν και να τοποθετηθούν δημιουργικά και κριτικά απέναντι σε αυτό που βιώνουν, μέσα σε ένα ασφαλές αισθητικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον. Καθώς το Φεστιβάλ Θεάτρου απλώνεται σε 12 ΠΕ.Κ.Ε.Σ., δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης του πολιτισμού του κάθε τόπου και πως κοινωνικά χαρακτηριστικά και πολιτισμικά στοιχεία ενσωματώνονται δημιουργικά σε μία θεατρική δράση με τη σύμπραξη των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην αποτύπωση της θέσης του Θεάτρου στην Εκπαίδευση τόσο πριν την πανδημία όσο και με ένα πρίσμα μελλοντικό, μέσα από προτάσεις και θεωρήσεις που υποστηρίζουν τη σταθερή παρουσία του στο σχολείο από εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής συμβάλλουν την εποχή της πανδημικής κρίσης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση όσο και στη δια ζώσης,  στην ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, την ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση, την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών/τριών, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες για ένα διδακτικό αντικείμενο, όπως η Θεατρική Αγωγή, που η εμπλοκή είναι πολυαισθητηριακή και ενσώματη. Οι συνθήκες στην εκπαίδευση απαιτούσαν προσαρμογή, επαναπλαισίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο θεατρικών μεθόδων και καλλιτεχνικής δημιουργίας, που ενισχύουν τη διαθεματικότητα/ διεπιστημονικότητα και αναπτύσσουν θετικό και υποστηρικτικό κλίμα στη σχολική μονάδα.  Υπογραμμίζεται ότι η ζωντανή επικοινωνία και συνάντηση, η δια ζώσης θεατρική δράση/ παράσταση παραμένει ο πυρήνας της Θεατρικής Τέχνης, και το Φεστιβάλ Θεάτρου επιδιώκει την ανάδειξη της σημαντικότητας του Θεάτρου ευρύτερα στην κοινωνία.

Πλαίσιο

Θεατρικές δράσεις

Στο Φεστιβάλ Θεάτρου συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής κλ. ΠΕ91 -ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε αγαστή συνεργασία και σύμπραξη με εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που εργάζονται. Η συμμετοχή γίνεται με θεατρικές δράσεις: α) μέσω ήχου, (ραδιοφωνικά/ ηχητικά έργα), β) με βιντεοσκόπηση, γ) με συνδυασμό των παραπάνω.

Οι θεατρικές δράσεις κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο/τις μεθόδους που έχουν επιλεχθεί: κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, ραδιοφωνικό/ ηχητικό θέατρο, δραματοποιημένες αφηγήσεις, σωματικό θέατρο/ μιμική κ.ά. και/ή τη θεματολογία που υποστηρίζουν: ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, εξαρτήσεις, διατροφή, Εργαστήρια Δεξιοτήτων κ.ά..

Η συμμετοχή είναι προαιρετική και πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών του σχολείου. Υπογραμμίζεται ότι θεωρείται σημαντική η συμμετοχή όλων των παιδιών ενός τμήματος για παιδαγωγικούς λόγους και δύναται μέσω θεατρικών συμβάσεων – μάσκα/ κούκλα/ ύφασμα/ γυρισμένη πλάτη κ.ά. να υποστηριχθεί η συμμετοχή όλων των παιδιών ενός τμήματος.

Υπάρχει δυνατότητα διασχολικών συνεργασιών μεταξύ τμημάτων, που αποφασίζεται από τον/την εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ91. Κάθε εκπαιδευτικός δύναται να συμμετέχει μέχρι και τρεις θεατρικές δράσεις. Όλες οι θεατρικές δράσεις γίνονται δεκτές, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που  απαιτούνται.

Στρογγυλά τραπέζια και Εισηγήσεις

Οι εκπαιδευτικοί της Θεατρικής Αγωγής παρουσιάζουν εφαρμοσμένες προτάσεις, πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις κατά την πανδημική κρίση στο πλαίσιο των μαθημάτων Θεατρικής Αγωγής/ Θεάτρου, στη γενική και την ειδική αγωγή, τις ημέρες διεξαγωγής του «Διαδικτυακού Μαθητικού Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου», 11 και 12 Ιουνίου. Επίσης, εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής εισηγούνται για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, τη σημασία του Θεάτρου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προκειμένου να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για το Θέατρο και την Αισθητική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο σχολείο, διαμορφώνονται στρογγυλά τραπέζια με τη συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου διαφορετικών κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – συνεργατικές πρακτικές, ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών, προτάσεις για θεσμικές αλλαγές.

Τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Πατρών, Ναυπλίου και Θεάτρου ΑΠΘ εισηγούνται για τον ρόλο τους στη συγκρότηση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής: οδηγός σπουδών, δράσεις για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, προτάσεις.

Οι εισηγήσεις ολοκληρώνονται με την παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη Θεατρική Αγωγή και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το ΙΕΠ και το έργο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Οδηγίες σχετικά με τις θεατρικές δράσεις:

 • Μπορούν να δημιουργηθούν από: σκηνές/ στιγμιότυπα βιντεοσκόπησης ατομικής ή συλλογικής, φωτογραφίες/ εικόνες/ ζωγραφιές, μουσικές/ ήχους (φυσικούς και τεχνητούς)/ φωνές και συνδυασμό των παραπάνω.

 

 • Αποτελούν ένα βιντεοσκοπημένο και/ ή ηχογραφημένο μάθημα Θεατρικής Αγωγής/ Θεάτρου που εμψυχώνει ο/η εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής

 

 • Έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια 30’ λεπτών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων.

 

 • Αναφέρονται το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί με την ειδικότητά τους ολογράφως, π.χ. εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής. Τα ονόματα των μαθητών/τριών αναφέρονται είτε συγκεντρωτικά, π.χ. Γ1 και Γ2, είτε ξεχωριστά. Επίσης, αναφέρονται οι μουσικές επιλογές.

 

 • Οι ηχογραφημένες θεατρικές δράσεις μπορούν να συνοδεύονται από ένα οπτικό στιγμιότυπο που θα αναφέρονται όλα τα παραπάνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Το «Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου» πραγματοποιείται τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19.

Ανάρτηση βιντεοσκοπημένης/ ηχογραφημένης θεατρικής δράσης

Οι θεατρικές δράσεις – βιντεοσκοπημένες και/ ή ηχογραφημένες – από τους/τις εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής, αποστέλλονται μέχρι Δευτέρα 07/06/21 .

Α.  Ανάρτηση στο Πανελλήνιο  Σχολικό Δίκτυο

Οι εκπαιδευτικοί συνδέονται με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, https://video.sch.gr/

 1. Σύνδεση στο δίκτυο με τα προσωπικά σας στοιχεία.
 2. Επιλογή Οι σελίδες μου και ύστερα κλικ στην Ανάρτηση νέου βίντεο.
 3. Επιλογή του επιθυμητού Αρχείου και Ανάρτηση.
 4. Συμπλήρωση Βασικών Πληροφοριών του Βίντεο.
 5. Επιλογή Δικαιώματος «Πρόσβασης  σε  όλους»   καθώς και ρύθμιση Ορατότητας και Δικαιώματος Τοπικής Αποθήκευσης.
 6. Τέλος, επιλέξτε το κατάλληλο στιγμιότυπο ολοκληρώνοντας τη διαδικασία

 

Β. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη αναρτήσει στο you tube δημόσια, αποστέλλουν τον ασφαλή σύνδεσμο στο εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο. https://forms.gle/jBWaiJ85X6sgC4cb8

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναρτήσουν στο you tube, δημιουργούν κανάλι, είτε με email του σχολείου είτε με δικό τους email ως εξής:

 1. Δημιουργία λογαριασμού
 2. Μετάβαση στη λίστα του καναλιού σας και επιλογή δημιουργίας καναλιού, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου καναλιού.
 3. Για το   ανέβασμα   βίντεο   επιλέξτε  Μεταφόρτωση   Βίντεο ,   επιλέξτε   το επιθυμητό   αρχείο   και   ύστερα   διαμορφώστε   τον   τίτλο,   την   περιγραφή,   τη μικρογραφία καθώς και το κοινό ( Ναι, είναι ειδικό για παιδιά).
 4. Ορίστε το βίντεο σας ως “Μη καταχωρισμένο” (δεν είναι δημόσιο). Όποιος/α έχει τον σύνδεσμο του βίντεο μπορεί να το παρακολουθήσει.
 5. Δημιουργία ασφαλούς συνδέσμου, https://video.link/
 6. Συμπληρώνετε τη συμμετοχή σας στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο. https://forms.gle/jBWaiJ85X6sgC4cb8

 

Δ. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναρτήσει σε άλλη πλατφόρμα, π.χ. vimeo, αρκεί να συμπληρώσουν τα στοιχεία στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο. https://forms.gle/jBWaiJ85X6sgC4cb8

Οι σύνδεσμοι των βιντεοσκοπημένων και/ ή ηχογραφημένων δράσεων θα αναρτηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, στην ψηφιακή πλατφόρμα padlet «Με το σακίδιο του Θεάτρου», με την ακόλουθη μορφή: Τίτλος θεατρικής δράσης/ Σχολείο / Ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών και κλάδος/ Σύντομη περιγραφή της θεατρικής δράσης.

Για οποιαδήποτε απορία σας, στο email metosakidiotoutheatrou@gmail.com

Οδηγίες σχετικά με τα Στρογγυλά Τραπέζια

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής και/ ή των εκπαιδευτικών που έχουν συνεργαστεί στη δημιουργία μίας θεατρικής δράσης, δηλώνεται στον σύνδεσμο μέχρι και Δευτέρα 31/05/21 https://forms.gle/nM6yEzvk2KfYXW8V6

Η παρουσίαση συνοδεύεται από ένα σύντομο ppt, με 4-5 διαφάνειες, που εμπεριέχουν οπτικό υλικό και σύντομα κείμενα. Στην πρώτη διαφάνεια, αναφέρονται: Τίτλος παρουσίασης / Σχολείο-α / Ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικού/ών. Ακολουθούν οι διαφάνειες με το οπτικό υλικό και τα σύντομα κείμενα.

Το ppt αποστέλλονται στο email  metosakidiotoutheatrou@gmail.com, μέχρι το Σάββατο 05/06/21, προκειμένου  η Οργανωτική Επιτροπή να διαμορφώσει ένα ενιαίο ppt παρουσίασης, για να μην υπάρχει καθυστέρηση με διαμοιρασμό.

Στην παρουσίαση υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που έχουν συνεργαστεί – έως τρεις εκπαιδευτικοί, και μαθητές/μαθήτριες, αφού έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο έντυπο έγκρισης συμμετοχής των γονέων/κηδεμόνων. Συνολικός χρόνος εισήγησης 5’ – 7’ λεπτά.

Έρευνα: Η Θεατρική Αγωγή στην πανδημική κρίση COVID-19

Η έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις και την εμπειρία των εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής κλ. ΠΕ91-ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 κατά την πανδημική κρίση της COVID-19, από το Μάρτιο του 2020 έως και το Μάιο του 2021. Συγκεκριμένα, θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με: α) την τεχνολογική γνώση και υποστήριξη που έλαβαν/είχαν, β) τις δυσκολίες και τα εμπόδια εφαρμογής του διδακτικού αντικειμένου της Θεατρικής Αγωγής και γ) τις προκλήσεις και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών.

Η επιτακτική ανάγκη της παρούσας έρευνας προκύπτει από το γεγονός της απουσίας ανάλογων ερευνών των διδακτικών αντικειμένων Θεατρικής Αγωγής/Θεάτρου κατά τις έκτακτες συνθήκες εκπαίδευσης. Επομένως, με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου θα συμβάλλετε στην ανάδειξη του επιστημονικού έργου των εκπαιδευτικών της Θεατρικής Αγωγής.

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν ανώνυμες και όλες οι πληροφορίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1BOZ-SVoEzozL5mBokLXJTpcobXLJRZEtKcEnwVitO9U/edit

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο «Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου» από την Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής.

Αφίσα

Η αφίσα του «Διαδικτυακού Μαθητικού Φεστιβάλ: Με το Σακίδιο του Θεάτρου» έχει δημιουργηθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εφαρμοσμένων Τεχνών, Παναγιώτη Φατσέα. Είναι σε εκτυπώσιμη μορφή, ώστε κάθε σχολείο να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email «Διαδικτυακού Μαθητικού Φεστιβάλ: Με το σακίδιο του Θεάτρου» metosakidiotoutheatrou@gmail.com

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις, Θέατρο. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.