15/4 Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών-επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 15/4/2021, 11.30-13.00 (Α/θμια Εκπαίδευση) και 16.00-17.30 (Β/θμια Εκπαίδευση), με θέμα:

«Storytelling: a curriculum enhancement strategy/Η Αφήγηση ως στρατηγική εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος».

Το ιστοσεμινάριο διοργανώνεται από την ΣΕΕ ΠΕ06 κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου σε συνεργασία με τη ΣΕΕ ΠΕ06 του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, κ. Ευαγγελία Καραγιάννη και με προσκεκλημένη εισηγήτρια την κ. Ζάφη Μανδάλη, Υπεύθυνη Εκπ/κό ΠΕ06 του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας των Εκπαιδευτηρίων «Ελληνογερμανική Αγωγή» .

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη στη διδακτική πράξη της αξιοποίησης της αφήγησης, που είναι μια από τις παλαιότερες μορφές επικοινωνίας σε κάθε πολιτισμό. Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας α) ως χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση κατάλληλου, φιλικού και ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και β) ως μέσο για τη μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών στους μαθητές/-τριες. Η αφήγηση αποδεικνύεται μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική στρατηγική στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις προφορικές και βελτιώνει τις γραπτές ικανότητες λόγου των μαθητών/-τριών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών. Στις μέρες μας η εργαλειοθήκη της αφήγησης μιας ιστορίας μπορεί να εμπλουτισθεί ψηφιακά.

 

Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Παρακαλούνται όλες/οι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ιστοσεμινάριο:

α) να δηλώσουν συμμετοχή εδώ και

β) να συνδεθούν μέσω Cisco Webex Meetings εδώ.

 

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, που είναι προαιρετική.

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Ανδριτσοπούλου,

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06),

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Email: mariandrits@gmail.com

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/andrimaria/

 

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.