ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΛ. ΠΕ06)

Με μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:
«Digital Story Telling: Η ψηφιακή διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας»

την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 κατά τις ώρες 18:00 – 20:00 στα πλαίσια των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.
Το διαδικτυακό σεμινάριο οργανώθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ06 στο 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής κ. Ευαγγελία Καραγιάννη με προσκεκλημένη εισηγήτρια την κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου (ΣΕΕ Κλ. ΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής – Εμπειρογνώμων στο ΙΕΠ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).
Σκοπός του ιστοσεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη της αξιοποίησης της ψηφιακής και διαδραστικής αφήγησης, που αποτελεί μια εκφραστική αφηγηματική μορφή  στα ψηφιακά  μέσα. Στους/στις εκπαιδευτικούς που το παρακολούθησαν δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εικονογραφημένης ιστορίας με τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων. Η ψηφιακή αφήγηση είναι μία δημιουργική διαδικασία κατά την οποία η παραδοσιακή αφήγηση συναντάει την τεχνολογία, καθώς συνδυάζεται με διαφορετικούς τύπους σύγχρονων πολυμέσων (όπως εικόνα, κείμενο, βίντεο και  μουσική)  και τα ICT εργαλεία (εργαλεία  επικοινωνίας). Με τη ψηφιακή αφήγηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τη σχολική γνώση με εναλλακτικό και βιωματικό τρόπο, απαλλάσσοντάς την από κάθε είδους παθητικότητα και συμβατικότητα. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο υποστηρίζει διαφοροποιημένα σχολικά περιβάλλοντα, βοηθάει στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας, υποστηρίζει τη διαθεματικότητα & συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.