Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

 

Αγαπητές/ οί συνάδελφοι/ ισσες,

Την Τρίτη, 2/03/2021 και ώρα 6.00 μ.μ.- 8.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί προαιρετική διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση, για συναδέλφους/ ισσες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων (γενικής και ειδικής αγωγής), του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, με θέμα:

Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Προσκεκλημένη ομιλήτρια θα είναι η κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, κλ. ΠΕ70- 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Εμπειρογνώμων στο ΙΕΠ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Στις επιμορφώσεις θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα webex, σύνδεση στο:

https://minedu-primary.webex.com/meet/ikampourma

Σκοπός και περιεχόμενο της επιμορφωτικής δράσης: Η τεχνολογία έχει αλλάξει και έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τα προϊόντα της διδασκαλίας τους. Η ψηφιακή αφήγηση διεκδίκησε και κέρδισε έναν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συνδέθηκε με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να ενεργοποιήσει τους/ τις διαφορετικούς/ ές μαθητές/τριές μας, να υποστηρίξει τα διαφορετικά ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες τους και τα μαθησιακά τους προφίλ. Το περιεχόμενο της επιμορφωτικής συνάντησης είναι η παρουσίαση τεχνικών και εργαλείων για την ψηφιακή και διαδραστική αναπαράσταση των δομικών στοιχείων και των εικόνων μιας αφήγησης με τρόπο που να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και να τους/ τις εμπλέκει στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής                                                      Οι Συντονιστές/ στριες Εκπαιδευτικού Έργου

                                                                                                     Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                                 (Προσχολικής,                                                                                                                              Δημοτικής & Ειδικής)

                                                            

                                                                                                           4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

        Νικόλαος Καμήλος

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις, Νηπιαγωγών, Προσχολική Αγωγή. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.