Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)Λήψη αρχείου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας να συμμετάσχουν σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (Webinar), με τίτλο:

«Digital Story Telling: Η ψηφιακή και διαδραστική αφήγηση ως εργαλείο και μέθοδος διαφοροποιημένης διδασκαλίας»,

 

που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 κατά τις ώρες 18:00 – 20:00.

Σκοπός του ιστοσεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα παιδαγωγικά οφέλη της αξιοποίησης της ψηφιακής διαδραστικής αφήγησης στη διδακτική πράξη. Θα δοθούν στους/στις εκπαιδευτικούς αναλυτικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να δημιουργήσουν μια ψηφιακή εικονογραφημένη ιστορία με τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων εφαρμογής της.

Η ψηφιακή διαδραστική αφήγηση είναι ένα  σημαντικό  εργαλείο  μάθησης και ψυχαγωγίας. Αποτελεί μία δημιουργική διαδικασία κατά την οποία η παραδοσιακή αφήγηση συνδυάζεται με τα σύγχρονα πολυμέσα και τα ICT εργαλεία. Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στο σχολείο υποστηρίζει διαφοροποιημένα σχολικά περιβάλλοντα, βοηθάει στην εφαρμογή εξατομικευμένης διδασκαλίας και οδηγεί στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, που ανταποκρίνεται σε όλα τα διαφορετικά στυλ μάθησης. Συγχρόνως υποστηρίζει τη διαθεματικότητα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης και βοηθάει τους/τις μαθητές/-τριες στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Το επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο διοργανώνεται από την κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Αγγλικής Γλώσσας (Κλ. ΠΕ06) στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής μαζί με την κ. Ευαγγελία Καραγιάννη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 στο  5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής. Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η κ. Αρχοντία Μαντζαρίδου (Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής – Εμπειρογνώμων στο ΙΕΠ για τη Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσια Ιστορία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πρέπει να συνδεθούν μέσω Cisco Webex Meetings εδώ.

 

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, που είναι προαιρετική.

 

Με εκτίμηση,

Μαρία Ανδριτσοπούλου,

ΣΕΕ Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06),

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.