Ενημερωτική συνάντηση για τον ρόλο των Ψυχολόγων στα σχολεία ΕΠΑ.Λ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μ.Ν.Α.Ε.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, σύμφωνα με την 22/27-12-2020 Πράξη της Ολομέλειας, συνδιοργανώνεται από τους υπεύθυνους Σ.Ε.Ε για το πρόγραμμα (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ) Μ.Ν.Α.Ε του 4ου Αττικής κ. Ουρανία – Αναστασία Μπελτέ ΣΕΕ ΠΕ 87.01 και του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής κ. Παναγιώτη Φατσέα ΣΕΕ ΠΕ 89, ενημερωτική συνάντηση με θέμα :

«Ζητήματα του θεσμού του Ψυχολόγου στα Πλαίσια του προγράμματος Μ.Ν.Α.Ε (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ)»

η οποία απευθύνεται στους/στις Διευθυντές/ριες και Υποδιευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακών Κέντρων της της ΔΙΔΕ Δ’ Αθήνας.

Η συνάντηση έχει στόχο να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν το θεσμό του Ψυχολόγου και να αναζητηθούν βέλτιστοι τρόποι προς όφελος των ΕΠΑ.Λ., υλοποίησης του θεσμού κατά το σχολικό έτος 2020-21, μια χρονιά που  ξεκίνησε  με ειδικές συνθήκες και παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Προς τούτο προσκλήθηκε και θα συμμετάσχει η:

κ. Άννα Λαμπίδη Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια,

Επόπτρια ψυχολόγων Προγράμματος ΜΝΑΕ στα ΕΠΑ.Λ,

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΜΝΑΕ της Πιλοτικής φάσης – Μέλος Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, Επιστημονική Συνεργάτης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 22/01/2021 και ώρα 12.00-14.00 μ.μ. διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας WEBEX στον σύνδεσμο:

https://minedusecondary.webex.com/meet/rania1

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη συνάντηση είναι προαιρετική.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 4ου ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ουρανία – Αναστασία Μπελτέ  ΠΕ 87.01

Υπεύθυνη ΜΝΑΕ Δ’ Αθήνας

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις, Υγεία Πρόνοια Ευεξία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.