Διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού στην πράξη με χρήση ελεύθερου λογισμικού προσομοίωσης

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και με απόφαση της Ολομέλειας, θα ήθελα να σας ενημερώσω, για όποιον συνάδελφο επιθυμεί,  για τη διοργάνωση σειράς – κύκλου επιμορφωτικών δράσεων με θέμα: “Διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού στην πράξη με χρήση ελεύθερου λογισμικού προσομοίωσης”, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Πέμπτη   21 – 1 – 2021,    Πέμπτη    18- 2 – 2021,    Πέμπτη    18 – 3 -2021,   Πέμπτη    24 – 4 -2021 και ώρες 12.00 έως 14.00.  Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σύγχρονα με χρήση της πλατφόρμας webex και σύνδεση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/diakakisn

Κύριος εισηγητής θα είναι ο εκπαιδευτικός ΠΕ82 του 4ου ΕΠΑ.Λ Πειραιά κ. Ν. Διακάκης.

Οι επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα ειδικότητας στον Τομέα Ναυτιλιακών επαγγελμάτων στην ειδικότητα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, σε όσα ΕΠΑ.Λ λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021 η συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά μπορούν να τις παρακολουθήσουν και συνάδελφοι ΠΕ82 που επιθυμούν και δύνανται.

Ενδεικτική θεματολογία: «Προσομοιωτής Μηχανοστασίου – Γενικά, Προωστήρια/ριες Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήματα, Δίκτυα, Αεροσυμπιεστές, Φυγοκεντρικοί Διαχωριστές, Συστήματα Παραγωγής Νερού, Κύριοι και Βοηθητικοί Λέβητες, Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτική και Κλιματιστική Εγκατάσταση, Ηλεκτρογεννήτριες – Ηλεκτρομηχανές, E.R.M, Ισχύς-απόδοση-διαγράμματα, κ.ά.».

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο να δώσουν βήμα στους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις δημιουργικές τους απόψεις, να ανταλλάξουν τις καλές τους πρακτικές και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης  με  χρήση ελεύθερου προγράμματος προσομοίωσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Ναυτιλίας.

Οι ανωτέρω δράσεις έχουν επικουρικό υποστηρικτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο επικουρικής στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών διεργασιών με χρήση εργαλείων ΕξΑΕ και υλοποιούνται κατόπιν αιτημάτων συναδέλφων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική, για όποιον συνάδελφο επιθυμεί και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ82-Μηχανολόγων

με έδρα στο 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής & επιστημονική ευθύνη στο 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος

Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δευτεροβάθμια, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Επιμορφωτικές δράσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.