«Προκήρυξη Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα»

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής στην αγγλική γλώσσα, υπό τον γενικό τίτλο «STAY at HOME….», και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και των τάξεων Α΄, Β, ΄Γ΄ των Γυμνασίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας να λάβουν μέρος σε μια ωφέλιμη και διασκεδαστική εμπειρία, υποβάλλοντας τα έργα τους  μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους/στις μαθητές/τριες η δυνατότητα να μετουσιώσουν σε γραπτό λόγο τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να διατυπώσουν τις προσωπικές τους απόψεις, να αφηγηθούν γεγονότα, να περιγράψουν εμπειρίες & να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την περίοδο της  πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που έχει διαφοροποιήσει την καθημερινότητά μας, έχει κλονίσει τις βεβαιότητες μας και έχει θέσει σε δοκιμασία αρχές και αξίες της ζωής μας. Μέσα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δίνεται κίνητρο στους μαθητές/-τριες για αυτοέκφραση, αξιοποίηση γνώσεων και καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους.

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι οι εξής: κόμικ  (comic)  / ποίημα (poem) / σύντομο αφήγημα (short story), από 120 – 200 λέξεις σε ψηφιακή μορφή (word). 

Η συμμετοχή της κάθε σχολικής μονάδας είναι προαιρετική. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με ένα έργο για την κάθε κατηγορία και μέχρι τρία (3) έργα συνολικά. Κατά συνέπεια, η συμβολή των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας στην πρώτη ενδοσχολική επιλογή αυτών που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι σημαντική. Οι μαθητές/τριες θα στέλνουν τα έργα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπαιδευτικού τους των Αγγλικών και, κατόπιν, οι εκπαιδευτικοί θα αποστέλλουν όσα επιλέγουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mariandrits@gmail.com, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/-τριας, το σχολείο φοίτησης, την τάξη και ένα email επικοινωνίας. Οι τελικές συμμετοχές θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, την οποία θα συγκροτήσει το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Θα βραβευτούν τα καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας, ενώ όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Αγγλικών, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Δασκάλων, Δευτεροβάθμια. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.