Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δ´ Αθήνας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9/12/2019 κατά τις ώρες 17:30-20:30  στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου  (Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Άγιος Δημήτριος, 17343), με θέμα:

«Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Βασική πληροφόρηση για τη διαδικασία συμμετοχής στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολικών μονάδων για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών».

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο διοργανώθηκε από την κ. Μαρία Ανδριτσοπούλου,  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλ. ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας.

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν:

Η κ. Ευσταθία Χριστοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Κλ. ΠΕ70,

Ο κ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία,

Η κ. Ιωάννα Βρέντζου, εκπαιδευτικός ΠΕ06 (7ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου), Συντονίστρια του προγράμματος ERASMUS+.

Σκοπός του ενημερωτικού σεμιναρίου είναι η διευκρίνηση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο/-η κατά την υποβολή για έγκριση πρότασης προγράμματος Erasmus+ στο ΙΚΥ.

Ως γνωστό, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, με έμφαση στην προώθηση της διασχολικής και διεκπαιδευτικής συνεργασίας της Ευρώπης και προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχολείο. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση με άλλες γλώσσες, παραδόσεις και πολιτισμούς, μια ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και αναμφίβολα μια δυνατότητα για παροχή γνώσεων, ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης, καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης και των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών.

Το σεμινάριο ήταν προαιρετικό. Με τη λήξη του επιμορφωτικού σεμιναρίου δόθηκαν Βεβαιώσεις Συμμετοχής στις/-στους εκπαιδευτικούς.

Δημοσιεύθηκε στην Δασκάλων, Δευτεροβάθμια, Επιμορφωτικές δράσεις, Καλές Πρακτικές. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.