Άτυπο Σχολικό Δίκτυο-Διασχολικό Πρόγραμμα Το Αειφόρο Σχολείο

Επιμορφωτική συνάντηση-σεμινάριο – Μετασχηματίζοντάς το σε Αειφόρο Σχολείο-
Καλές και εφαρμόσιμες πρακτικές
14 Μαΐου 2019 / 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου/18.00-21.00
Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Υπεύθυνος : Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Σ.Ε.Ε για την Αειφορία

Δημοσιεύθηκε στην Αειφορίας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.