Πληροφορικής (ΠΕ86)

Παπαλεωνίδα Παναγιώτα
ΠΕ86 Πληροφορικής
Γραφείο:310
2131617356
papaljul@otenet.gr