Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83)

Καραγιάννης Στυλιανός
ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
Έδρα:6ο ΠΕΚΕΣ
limonero@otenet.gr